Select Page

Amsterdam UMC – Strategiedagen

Een event de volgende dag herbeleven en delen met niet-aanwezigen.

Opdrachtgever: &samhoud Media
Diensten: Productie, post-productie en oplevering
Doel: Event en presentaties vastleggen
Jaar: 2020

Omdat het AMC en het Amsterdam VUmc zijn gefuseerd, is er een nieuwe strategie ontwikkeld voor het nieuwe ziekenhuis. Deze strategie werd gecommuniceerd naar het personeel op een tweedaags evenement. Hoe communiceer je naar de afwezigen wat er tijdens dit evenement is gebeurd?

Door gebruik te maken van meerdere video’s die via het Intranet zijn gedeeld, kon het voltallige personeel van beiden ziekenhuizen de presentaties en samenvatting van de twee dagen bekijken. Hierdoor waren ook zij op de hoogte. Deze video’s werden ook tijdens het evenement zelf al gepresenteerd. Snelheid was noodzakelijk.

Foxity heeft er daarom voor gezorgd dat er zowel een cameraman als editor op locatie waren. Zij waren zodoende in staat om te overleggen wat voor beeldmateriaal er precies benodigd was. Op deze manier werd er geen onnodig beeldmateriaal gefilmd en kon de editor direct met nieuw beeldmateriaal aan de gang. Dit bracht het gehele proces in stroomversnelling. Hierdoor konden er binnen een aantal uur volledige, presenteerbare video’s worden gedeeld met het personeel thuis en de gasten van het evenement.

Omdat het bij deze case om interne communicatie gaat, zijn we niet toegestaan dit resultaat online te delen. Foto’s van de on-location montageset daarentegen wel 😉

Gemiddeld aantal views op YouTube